SYAFIUDDIN, A. Uzlah Dalam Sorotan. Jurnal Asy-Syukriyyah, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 1–18, 2010. DOI: 10.36769/asy.v6i1.2. Disponível em: https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/2. Acesso em: 25 mar. 2023.