[1]
Anwar, M.K. 2023. KAJIAN FILOSOFIS KONSEP HIGH POLITICS AMIEN RAIS DAN KORELASINYA DENGAN PENAFSIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR. JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. 2, 1 (Jun. 2023), 70–92. DOI:https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i1.351.