Anwar, M. K. (2023). KAJIAN FILOSOFIS KONSEP HIGH POLITICS AMIEN RAIS DAN KORELASINYA DENGAN PENAFSIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR. JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, 2(1), 70–92. https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i1.351