[1]
M. K. Anwar, “KAJIAN FILOSOFIS KONSEP HIGH POLITICS AMIEN RAIS DAN KORELASINYA DENGAN PENAFSIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR”, JIQTA, vol. 2, no. 1, pp. 70–92, Jun. 2023.