Anwar, M. K. “KAJIAN FILOSOFIS KONSEP HIGH POLITICS AMIEN RAIS DAN KORELASINYA DENGAN PENAFSIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR”. JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, vol. 2, no. 1, June 2023, pp. 70-92, doi:10.36769/jiqta.v2i1.351.